Aktualności

Umowa na kolektory podpisana!

Umowa na kolektory podpisana!

Informujemy, że dnia 21.05.2014 rok na sesji Rady Gminy Jabłonna nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Projektu pn: „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna” przez Pana Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana i Panią Wójt Gminy Jabłonna Violettę Rudzką.
Powrót