Aktualności

Ankieta LGD "Kraina wokół Lublina" 2014-2020

Ankieta LGD "Kraina wokół Lublina" 2014-2020

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Niniejsza ankieta jest niezbędna do zbadania potrzeb i oczekiwań mieszkańców gmin wchodzących w skład obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania. Jest to niezbędne do określenia celów i działań, które będą zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokumencie, który umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na rozwój lokalny.
Powrót