Aktualności

Ankieta na temat mocnych i słabych stron Gminy Jabłonna

Ankieta na temat mocnych i słabych stron Gminy Jabłonna

W związku w opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023 zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat silnych i słabych stron Gminy Jabłonna, a także szans i zagrożeń, które przed nią stoją.

Ankietę można wypełniać do dnia 28 czerwca 2015 r.

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://swotjablonna.badanie.net/

Powrót