Aktualności

Konkurs wieńców dożynkowych

Konkurs wieńców dożynkowych

Zapraszamy mieszkańców sołectw Gminy Jabłonna, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz lokalnych twórców do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowych. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 23 sierpnia podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Jabłonna Majątek.
Powrót