Aktualności

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides w Lublinie zaprasza do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie „Kobieca Akademia Partycypacji”

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides w Lublinie zaprasza do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie „Kobieca Akademia Partycypacji”

Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 16 r. ż., zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i wiejsko – miejskich.
Powrót