Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Powrót