Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna o przeprowadzonych konsultacjach

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna o przeprowadzonych konsultacjach

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2016 rok"
Powrót