Aktualności

Informacja o wyniku naboru na partnera

Informacja o wyniku naboru na partnera

W związku z zakończeniem procedury konkursowej na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach ogłoszonego konkursu RPO 2014-2020 na projekty edukacyjne, informujemy, że do zawiązania partnerstwa z Gminą Jabłonna zaproszona zostanie Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Powrót