Aktualności

Informacja w sprawie wypłat środków w ramach 500+

Informacja w sprawie wypłat środków w ramach 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie informuje, że osoby które otrzymały decyzje dotyczące przyznania świadczenia 500+ z terminem płatności do końca maja, ze względu na brak środków z budżetu Wojewody, wypłaty otrzymają w miesiącu czerwcu.
Powrót