Aktualności

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Jabłonna

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Jabłonna

Zapraszamy mieszkańców sołectw Gminy Jabłonna, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz lokalnych twórców do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowych. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 21 sierpnia podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Wierciszów.
Powrót