Aktualności

Wypłata świadczenia 500+

Wypłata świadczenia 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie informuje osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+, że wypłaty tego świadczenia będą realizowane 26 dnia każdego miesiąca. Jeżeli jest to dzień wolny od pracy, dniem wypłaty będzie dzień poprzedzający.
Powrót