Aktualności

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Powrót