Aktualności

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 29 sierpnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Porzadek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

 

 1. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Dominów-Skrzynice”,
 2. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej Nr 2274L Czerniejów-Skrzynice wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostów istniejących”,
 3. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej w Czerniejowie na drodze powiatowej Nr 2274L”,
 4. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska od km 4+969 do km 5+413 w miejscowości Wierciszów”,
 5. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,
 6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

     7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
     8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
     9. Sprawy bieżące.
     10.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych