Aktualności

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Jabłonna 2018

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Jabłonna 2018

Zapraszamy mieszkańców sołectw Gminy Jabłonna, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz lokalnych twórców do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 19 sierpnia podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Skrzynice Pierwsze.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych