Szkoły i przedszkola

Zespół Szkół w Jabłonnie

Zespół Szkół w Jabłonnie

Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, telefon: 81 56 10 525

Fax -  81 561 00 34

Adres e-mail - zsjablonna@jablonna.lubelskie.pl

Strona www - spjablonna.edupage.org

Dyrektor Zespołu Szkół - Beata Szyszka

Wicedyrektor Zespołu Szkół - Wiesława Herecka

Godziny przyjęć -  Codziennie - w zależności od potrzeb

Godziny pracy sekretariatu - codziennie 7.00 - 15.00

Referent  - Dorota Wicińska

Zajęcia dodatkowe: 

zespoły wyrównywania wiedzy, koła przedmiotowe, SKS, Zespół Tańca Ludowego „Jabłoneczki”, Chór  Szkolny „Kwiat jabłoni”, zajęcia muzyczne (gra na instrumentach), zajęcia logopedyczne (przedszkole i szkoła), zajęcia terapeutyczne  (przedszkole i szkoła), język angielski – przedszkole, zajęcia muzyczne – przedszkole,  zajęcia z elementami  sztuki cyrkowej kl. I-III. 

„Zostań Noblistą” – projekt edukacyjny realizowany we współpracy  z Wyższą Szkołą Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Profilaktyka jamy ustnej dla przedszkola-projekt dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Osiągnięcia szkoły z ostatnich dwóch lat: 

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014

Gminny konkurs kl. IV-VI „ Mistrz ortografii” I  i  II miejsce

Jubileusz 10-lecia Zespołu Tańca Ludowego „Jabłoneczki”.

Udział w międzynarodowym  projekcie społeczno-kulturalnym „Across the Skyline”.

Konkurs recytatorski – udział w turnieju wojewódzkim. 

Konkurs plastyczny pod patronatem KRUS

 „Powiedz STOP upadkom”-  4 wyróżnienia.

Gminny konkurs ortograficzny kl. IV –VI  - 

I miejsce.

Konkurs recytatorski – udział na etapie wojewódzkim.

Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej w Rykach – udział. 

Gminny konkurs matematyczny kl. III – 

I miejsce.

Konkurs plastyczny pod patronatem KRUS

 „Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” – 8 laureatów,  9 wyróżnień.

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” – udział w akcji charytatywnej.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – udział 

w  ogólnopolskim programie ekologicznym dzieci z przedszkola.

WOŚP – udział. 

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Mój najpiękniejszy różaniec” – 2 wyróżnienia. 

Udział w programie: „Klub Bezpiecznego Puchatka” – przedszkole.

„Góra grosza” – udział w ogólnopolskiej akcji.

Kangur matematyczny kl. III – VI –

- 4 wyróżnienia. 

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Lublinie. 

Udział w gminnym programie „Kolędy i pastorałki”.

Współpraca z Fundacją pomocy dzieciom „Serduszko”. 

Olimpiada wiedzy –„ Matematyka +” –

 3 laureatów i 3 wyróżnienia.

WOŚP – udział.

Olimpiada wiedzy matematycznej

 „Archimedes + ” – 3 wyróżnienia.

Gminne biegi przełajowe kl. IV-VI – 

I miejsce.

Tenis stołowy – eliminacje powiatowe –

 III miejsce.

Międzyszkolne zawody w pikę nożną chłopców kl. V-VI – I miejsce.

 

Udział w powiatowych eliminacjach piłki siatkowej chłopców kl. V-VI – II miejsce. 

 

Zawody  o Puchar Tymbarku w piłkę nożną chłopców kl. IV –VI – III miejsce

 

 

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych