Szkoły i przedszkola

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Skrzynice, 23-114 Skrzynice, telefon: 81 561 55 24
  1. e-mail: spskrzynice@jablonna.lubelskie.pl

  2. Imię i nazwisko dyrektora: Alicja Kur

  3. Godziny przyjmowania interesantów przez dyrekcję: poniedziałek, środa, piątek 10.00-13.00

  4. Godziny pracy sekretariatu: 8.00-12.00

  5. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za pracę sekretariatu: Władysława Gieroba

  6. Oferta szkoły w zakresie zajęć dodatkowych:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ( z języka polskiego, matematyki )

- koła zainteresowań: matematyczne z szachami, literackie, historyczno-artystyczne, techniczne

- zajęcia edukacyjne rozwijające uzdolnienia: plastyczne, komputerowe, artystyczne, czytelnicze, rekreacyjno-sportowe

  1. Oferta szkoły w zakresie aktualnie realizowanych projektów ze środków zewnętrznych: aktualnie nie realizujemy żadnego projektu

  2. Szczególne osiągnięcia szkoły w okresie dwóch ostatnich lat szkolnych:

- wyróżnienie w Ogólnopolskim programie Wygraj szansę na piosenkę Najpiękniejsza w klasie 2012/2013

- wyróżnienie w III Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Polskiej dla uczniów szkół podstawowych miasta Lublina i województwa lubelskiego 2012/2013 ( ucz. klasy V )

- wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2012/2013 (ucz. klasy II )

- wysoki wynik w ogólnopolskim Sprawdzianie Trzecioklasisty OBUT 2013

- 3 miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym 2013 ( ucz. klasy III )

- wysoki poziom spełniania wymagań ewaluacji zewnętrznej SP Skrzynice przeprowadzonej przez zespół badawczy wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie w 2013 r. ( 3 wymagania na ocenę B )

- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2013 ( ucz. klasy VI )

- ósmy stanin w Zewnętrznym Sprawdzianie szóstoklasisty OKE 2013

- laureatka Gminnego Konkursu Recytatorskiego 2013/2014 (ucz. klasy V)

- wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2013/2014 ( ucz. klasy IV )

- nagroda Wójta Gminy Jabłonna za wyniki w nauce śr. 5,63 dla ucznia klasy IV 2013/2014

- 4 miejsce w Gminnym turnieju w tenisie stołowym, zakwalifikowanie się do rozgrywek na szczeblu powiatowym 2014/2015 ( uczeń klasy IV )

Oddział przedszkolny funkcjonuje od godz. 8.00-13.00. Dodatkowo opieka świetlicowa do godz. 14.00.

Opieka świetlicowa 15 godz. tyg. po zakończonych zajęciach do godz. 14.00.

 

 

Powrót