Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Kolektory słoneczne2 Kolektory pierwsza edycja Kolektory pierwsza edycja - serwis

Kolektory pierwsza edycja - serwis

Procedura zgłaszania usterek i reklamacji dotyczących instalacji solarnych zamontowanych przez firmę „Elektro-Bud” Przemysław Gawda Lublin na posesjach w Gminie Jabłonna w ramach projektu "Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna" 

Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą montażu instalacji solarnych beneficjenci ostateczni projektu pt.: "Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna" mają zapewniony serwis gwarancyjny przez okres 5 lat trwałości projektu. Firmą, która świadczy usługi serwisu jest „Elektro-Bud” Przemysław Gawda Lublin. Jest to jedyna firma, która może u Państwa wykonywać naprawy gwarancyjne. Numery telefonów pozostawione przez monterów instalacji solarnych na zbiornikach w postaci naklejki były aktualne do czasu zakończenia odbioru robót.

W związku z powyższym w przypadku pojawienia się awarii kolektorów słonecznych należy zgłosić do Urzędu Gminy informację o powstałej usterce na formularzu reklamacyjnym i protokole wykonania naprawy instalacji solarnych Gminy Jabłonna (formularz do pobrania w urzędzie gminy lub ze strony internetowej).

Formularz reklamacyjny i protokół wykonania naprawy instalacji solarnych Gminy Jabłonna, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [194.00 KB]

W związku z powyższym w przypadku pojawienia się awarii lub usterki kolektorów słonecznych należy dokonać zgłoszenia:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres gmina@jablonna.lubelskie.pl
  2. poprzez serwis: www.serwis.ueprojekt.pl
  3. lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna.

Zgłoszenia elektronicznego awarii/usterki kolektorów słonecznych należy dokonać poprzez serwis internetowy dostępny na stronie: www.serwis.ueprojekt.pl zgodnie z poniższą instrukcją:

  • wybieramy gminę Jabłonna poprzez kliknięcie na jej herb,
  • zapoznajemy się z regulaminem zasad zgłaszania usterek i reklamacji a następnie akceptujemy jego treść, 
  • dokonujemy zgłoszenia usterki uzupełniając formularz o następujące dane: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, miejsce zainstalowania zestawu, typ instalacji, godziny do kontaktu oraz krótki opis usterki.

Każde zgłoszenie awarii/usterki w serwisie potwierdzane jest elektronicznie przez pracownika Urzędu Gminy Jabłonna.  

Uwaga: Nieuzasadnione wezwania serwisu oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania instalacji solarnej będą wykonywane odpłatnie.

W przypadku nie usunięcia usterki w terminie 7 dni prosimy o kontakt.