Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Odnawialne źródła energii na terenie...

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna - instalacje fotowoltaiczne

Projekt dofinansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystywania OZE w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Jabłonna. W ramach projektu zostanie wybudowanych 79 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,2 kW , 3025 kW oraz 5,225 kW.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 668 419, 42 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 1 299 020,60 zł.
Planowany okres realizacji projektu 2019- 2020 r.