Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Poprawa efektywności energetycznej...

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Jabłonna – Termomodernizacja szkół

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Zadanie będzie polegało na termomodernizacji budynków szkół w Piotrkowie Tuszowie, Skrzynicach poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację oświetlenia

Całkowita wartość inwestycji 3 457 211,37  zł. Kwota dofinansowania 2 017 934,25 zł

Planowany okres realizacji projektu 2019- 2020 r.