Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Projekty z zakresu ochrony środowiska

Projekty z zakresu ochrony środowiska

Projekty z zakresu ochrony środowiska współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zrealizowane w 2018 r.

1. Utworzenie i urządzenie terenów zielonych w Gminie Jabłonna w 2018 r.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu a następnie częściowym utworzeniu nowych terenów zieleni i urządzeniu już istniejących obejmujących teren przed szkołą w miejscowości Czerniejów oraz teren przed budynkiem Centrum Kultury Gminy Jabłonna.

Utworzone w ramach projektu tereny zielone posiadają nie tylko znaczne walory dekoracyjne ale ich powstanie przyczyni się do pochłaniania hałasu przyulicznego oraz emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery.

Wartość zadania: 14 000,00 zł.

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚiGW w Lublinie – 7 000,00 zł oraz budżet gminy – 7 000,00  zł.

2.  Edukacja ekologiczna w Gminie Jabłonna w 2018

W ramach zadania zorganizowane zostały konkursy

  1. „Najpiękniejszy ogród Gminy Jabłonna” dla mieszkańców Gminy Jabłonna
  2. „Rzeźba ze śmieci” - konkurs plastyczny dla dzieci w przedszkolach oraz klas I-III szkół podstawowych
  3. „Zielona Gmina Jabłonna” na najlepiej przygotowany zielnik przez uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych,
  4. „Atlas ptaków Gminy Jabłonna” na najlepiej przygotowany atlas ptaków przez uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych.

Dodatkowo wydany został folder na temat prawidłowej segregacji śmieci, który przykazany został  mieszkańcom Gminy Jabłonna.

Wartość zadania: 10 000,00 zł.

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚiGW w Lublinie – 5 000,00 zł oraz budżet gminy – 5 000,00  zł.

 

3. „Edukacja ekologiczna w Gminie Jabłonna w 2018 r. realizowana w Zespole Szkół w Jabłonnie” 

W ramach projektu zorganizowano następujące zadania:

  1. Olimpiada ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Jabłonna. Finaliści olimpiady otrzymali cenne nagrody oraz pojachali na wycieczkę edukacyjną w Góry Świętokrzyskie. 
  2. Wydanie gry planszowej o tematyce ornitologicznej pn. „Śladami Taczanowskiego” oraz zorganizowanego II Turnieju w Grę  Planszową pn. „Śladami Taczanowskiego”.
  3. Zakup mierników czystości powietrza oraz zorganizowanie 5 warsztatów na temat zanieczyszczenia powietrza podczas których uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo dbać o powietrze.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie  15 150 zł ze środków WFOŚiGW w Lublinie.