Tutaj jesteś Gospodarka

Gospodarka

Podmioty gospodarcze

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie 330 firm zarejestrowanych w systemie REGON. W grupie przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, branżami dominującymi są: handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz drobne usługi dla ludności (77,2%), usługi transportowe stanowią 14,4% ogółu przedsiębiorstw, natomiast zakłady produkcyjne zaledwie 8,3% zarejestrowanych.

Zróżnicowanie działalności w gospodarstwach rolnych.

W gminie Jabłonna 79% gospodarstw prowadzi działalność wyłącznie rolniczą, jedynie 9% gospodarstw czerpie również dochody z działalności pozarolniczej, 10% gospodarstw rolnych nie prowadzi żadnej działalności – są to w większości gospodarstwa emerytów i rencistów o słabej kondycji finansowej, produkujące w większości na potrzeby własne.

 

Profil zaufany Profil zaufany

Twój bezpłatny klucz do e-administracji
Profil zaufany

Profil zaufany
emapa CIDG

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

E-mapa