Tutaj jesteś Karty spraw Wniosek o wydanie...

Karta Spraw

Wniosek o wydanie zaświadczenie o stanie majątkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenie o stanie majątkowym

Karta informacyjna
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

1. Podstawa Prawna

 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613)
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, 23-114 Jabłonna
 • Referat Księgowości, Budżetu i Podatków, 
 • Pokój nr 1 (budynek dawnego posterunku policji)
 • Tel. 81 561 04 04

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • brak

5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni zgodnie z KPA

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

8. Tryb odwołania

 •  

9. Uwagi

 • brak 
Powrót