Tutaj jesteś Karty spraw Podatek od nieruchomości

Karta Spraw

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Karta informacyjna
Podatek od nieruchomości

1. Podstawa Prawna

 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613)
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XVIII/135/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 14 listopada 2008 r.

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, 23-114 Jabłonna
 • Referat Księgowości, Budżetu i Podatków, 
 • Pokój nr 1 (budynek dawnego posterunku policji)
 • Tel. 81 561 04 04

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • Deklaracja - do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokości opodatkowania,
 • Informacja – 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak

8. Tryb odwołania

 •  

9. Uwagi

 • brak 
Powrót