Tutaj jesteś Karty spraw Wydanie zezwolenia na...

Karta Spraw

Wydanie zezwolenia na uprawę maku

Wydanie zezwolenia na uprawę maku

Karta informacyjna
Wydanie zezwolenia na uprawę maku

1. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 148 z późn, zm.)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, 23-114 Jabłonna
 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
 • Pokój nr 6 (budynek dawnego posterunku policji)
 • Tel. 81 561 05 81

3. Wymagane wnioski

 • Podanie o wydanie zezwolenia na uprawę maku 

4. Wymagane załączniki:

 • Oświadczenie, że uprawa maku niskomorfinowego będzie prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa
 • Oświadczenie o niekaralności

5. Dokumenty do wglądu

 • Tytuł posiadania nieruchomości na której prowadzona będzie uprawa maku
 • zawarcie umowy kontraktacyjnej z jednostką posiadającą aktualne zezwolenie Wojewody uprawniającego do zawierania umów kontraktacyjnych

6. Termin załatwienia sprawy

 • Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej w ciągu 30 dni od dnia złożenia  kompletnego wniosku

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: 30,00zł
 • Opłata na rachunek bankowy  RBS Bychawa na nr:  74 8685 0001 2600 0866 2000 0030

8. Tryb odwołania

 •  Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. Uwagi

 • brak 
Powrót