Tutaj jesteś Karty spraw Podatek od nieruchomości

Karta Spraw

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

 

KI.POL-03

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

 

Karta informacyjna 
Podatek od nieruchomości

1. Podstawa Prawna

 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • Uchwała nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jabłonna na rok 2017,
 • Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 4 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Jabłonna.

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
 • Pokój nr 1

 • Tel. 81 561 04 04

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

brak

5. Dokumenty do wglądu

 • Akt notarialny lub umowa najmu - dzierżawy

6. Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

7. Termin składania wniosków:

 • Deklaracja - do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokości opodatkowania,
 • Informacja – 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

8. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak

9. Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

10. Uwagi

 • brak 

11. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

Załączniki:

Powrót