Tutaj jesteś Karty spraw Wniosek o wydanie...

Karta Spraw

Wniosek o wydanie zaświadczenie o stanie majątkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenie o stanie majątkowym

 

KI.POL-05

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

Karta informacyjna
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

1. Podstawa Prawna

 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
 • Pokój nr 1

 • Tel. 81 561 04 04

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • brak

5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia z zastrzeżeniem  art. 306m § 1 Ordynacji podatkowej.

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej.

8. Tryb odwołania

 •  brak

9. Uwagi

 • brak 

10. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

Załączniki:

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych