Gminne Centrum Kultury w Piotrkowie

Gminne Centrum Kultury Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie - powstało w 1986 r. obejmując swoim zasięgiem działania teren gminy Jabłonna. Prowadzi działalność na rzecz uaktywnienia kulturalnego mieszkańców gminy, skierowaną do różnych grup wiekowych. Kieruje nim od początku dyrektor Teresa Skwarzyńska. Tu mogą rozwijać swoje talenty muzyczne, taneczne dzieci i młodzież ale także dorośli, skupieni w amatorskich zespołach śpiewaczych, chórach i grupach teatralnych.

Od początku swojego działania obejmuje opieką merytoryczną i organizacyjną miejscowe zespoły śpiewacze, których obecnie jest dziewięć. Corocznie organizowanymi przeglądami, doradztwem merytorycznym, mobilizując je do aktywności artystycznej, dopracowywania własnego repertuaru oraz stwarzając możliwości prezentacji szerszej publiczności. Taką okazją są: organizowany od lutego 1987 r. w cyklu rocznym Gminny Przegląd Zespołów Śpiewaczych KGW, dożynki gminne, spotkania kolędnicze. Zespoły śpiewacze staraniem gminy prezentują się w regionalnych strojach ludowych.

GCK współpracuje ze szkołami na terenie gminy, umożliwiając rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez pracę kół i zespołów oraz organizację imprez, m.in.: eliminacji Małego Konkursu Recytatorskiego; Jesiennego Konkursu Recytatorskiego; Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lublinie, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz prelekcji tematycznych dla młodzieży i konkursu wiedzy historycznej. Stwarza to możliwości zainspirowania, rozwoju i promowania utalentowanych artystycznie osób z terenu gminy. Centrum Kultury realizuje swe zadania także we współpracy z instytucjami kultury na terenie województwa, jest partnerem realizowanych projektów edukacyjnych i promocyjnych a także wyjazdów do kina i teatru oraz wycieczek krajoznawczych. Centrum współpracuje w działaniach sprzyjających rozwojowi gminy także w sferze ekoturystyki, opracowywania nowych szlaków turystyczno-kulturowych, otaczając szczególną troską ochronę i promocję dziedzictwa historyczno-kulturalnego regionu. W działania te wpisuje się promocja produktów lokalnych, w tym skutecznie przyciągająca niepowtarzalnym smakiem swoich wypieków placka drożdżowego, sera własnej produkcji i wielu innych smakołyków domowej roboty.

Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie
Dyrektor GCK - Katarzyna Krzywicka
Piotrków Drugi 10
23-114 Jabłonna
tel. 81  561 30 21