Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Kolektory słoneczne2 Kolektory druga edycja Kolektory druga edycja - Serwis

Kolektory druga edycja - Serwis

Procedura zgłaszania usterek i reklamacji dotyczących instalacji solarnych zamontowanych przez firmę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K.  na posesjach w Gminie Jabłonna w ramach projektu "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna – kolektory słoneczne i kotły na biomasę"

Uczestnicy projektu mają zapewniony serwis gwarancyjny przez okres 5 lat trwałości projektu. Firmą, która świadczy usługi serwisu jest FlexiPower Group Sp. Z o.o. Sp.K. Jest to jedyna firma, która może u Państwa wykonywać naprawy gwarancyjne.

W związku z powyższym w przypadku pojawienia się awarii kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę należy zgłosić do Urzędu Gminy informację o powstałej usterce na formularzu  Protokół reklamacji i wykonania naprawy instalacji (formularz do pobrania w urzędzie gminy lub ze strony internetowej)

Protokół reklamacji i wykonania naprawy instalacji, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [35.50 KB]

Uzupełniony formularz powinien zawierać informacje, które pozwolą na wstępne ustalenie miejsca i rodzaju usterki. W związku z tym należy podać co najmniej następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • adres gdzie wystąpiła usterka,
  • telefon kontaktowy,
  • rodzaj usterki zgłaszanej przez użytkownika
  • data i podpis zgłaszającego usterkę - protokoły bez podpisu nie będą przyjmowane

Wypełniony Protokół reklamacji i wykonania naprawy instalacji w formie skanu z własnoręcznym podpisem należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22. Przyjęte zgłoszenia  reklamacyjne przekazywane będą  bezpośrednio do działu serwisowego firmy FlexiPower Group Sp z o.o.

Uwaga: Nieuzasadnione wezwania serwisu oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania instalacji solarnej będą wykonywane odpłatnie.

Cennik usług firmy FlexiPower, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [437.76 KB]


W przypadku nie usunięcia usterki w terminie 7 dni prosimy o kontakt