Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Kolektory słoneczne2 Kolektory pierwsza edycja Kolektory pierwsza edycja - serwis

Kolektory pierwsza edycja - serwis

Procedura zgłaszania usterek i reklamacji dotyczących instalacji solarnych zamontowanych przez firmę „Elektro-Bud” Przemysław Gawda Lublin na posesjach w Gminie Jabłonna w ramach projektu "Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna" 

Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą montażu instalacji solarnych beneficjenci ostateczni projektu pt.: "Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna" mają zapewniony serwis gwarancyjny przez okres 5 lat trwałości projektu. Firmą, która świadczy usługi serwisu jest „Elektro-Bud” Przemysław Gawda Lublin. Jest to jedyna firma, która może u Państwa wykonywać naprawy gwarancyjne. Numery telefonów pozostawione przez monterów instalacji solarnych na zbiornikach w postaci naklejki były aktualne do czasu zakończenia odbioru robót.

W związku z powyższym w przypadku pojawienia się awarii kolektorów słonecznych należy zgłosić do Urzędu Gminy informację o powstałej usterce na formularzu reklamacyjnym i protokole wykonania naprawy instalacji solarnych Gminy Jabłonna (formularz do pobrania w urzędzie gminy lub ze strony internetowej).

Formularz reklamacyjny i protokół wykonania naprawy instalacji solarnych Gminy Jabłonna, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [194.00 KB]

W związku z powyższym w przypadku pojawienia się awarii lub usterki kolektorów słonecznych należy dokonać zgłoszenia:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu z własnoręcznym podpisem na adres gmina@jablonna.lubelskie.pl
  2. lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze Urzędu Gminy Jabłonna.

Uwaga: Nieuzasadnione wezwania serwisu oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania instalacji solarnej będą wykonywane odpłatnie.