Tutaj jesteś Urząd Gminy Struktura Urzędu

Struktura Urzędu

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Jabłonna

 • Wójt Gminy - Dział Wójta (DW)
  - Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  (IRO)
  Urząd Stanu Cywilnego (USC)
  - Pełnomocnik ds. Ochroni Informacji niejawnych
  (IN)
  - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  (ABI)

 • Zastępca Wójta - Dział Zastępcy wójta (DZW)
  - Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich
  (FPW)

 • Sekretarz - Dział Sekretarza (DS)
  - Referat Spraw Organizacyjnych
  (EOR)

 • Skarbnik - Dział Skarbnika (DSK)
  - Referat Księgowości i Budżetu (FKP)
  - Referat Podatków i Opłat Lokalnych