Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

 

Marcin Pastuszak -  Zastępca Wójta Gminy Jabłonna

telefon: 81 5610570

e-mail: m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl

 

 

 

 

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy:

  • prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta do prowadzenia w jego imieniu

  • podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność  Wójta

  • wykonywanie  innych  zadań  na  polecenie  lub  z  upoważnienia  Wójta

  • sprawowanie  bezpośredniego  nadzoru  nad  realizacją  zadań  prowadzonych  przez  Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich