Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje projektu programu opieki...

Aktualności

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok

Opublikowano: 28.01.2015 OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI „PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JABŁONNA W 2015 ROKU”

Na podstawie Zarządzenia nr 14/2015 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 działającymi na terenie gminy Jabłonna dotyczącego projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna na 2015 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłoszenia drogą pocztową lub elektroniczną opinii co do treści projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna na 2015 rok”.

Projekt programu stanowi załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia, jest dostępny do pobrania w pok. Nr 6 w Urzędzie Gminy Jabłonna oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uwagi i propozycje do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna na 2015 rok” należy przekazywać na do dnia 5 lutego 2015 r. drogą:

– pocztową na adres : Urząd Gminy Jabłonna, 23-14 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22

- elektroniczną na adres : gmina@jablonna.lubelskie.pl

 
Powrót