Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje projektu programu opieki...

Aktualności

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2016 rok

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2016 rok

Opublikowano: 15.02.2016 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2016 roku.
Powrót