Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna o...

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna o przeprowadzonych konsultacjach

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna o przeprowadzonych konsultacjach

Opublikowano: 29.02.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2016 rok"
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych