Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Odnawialne Źródła Energii - ważne...

Aktualności

Odnawialne Źródła Energii - ważne informacje!

Odnawialne Źródła Energii - ważne informacje!

Opublikowano: 19.03.2016 Zapraszamy osoby, które złożyły w ciągu ostatniego roku ankiety (lub jeszcze chcą złożyć) dot. odnawialnych źródeł energii do wypełnienia ostatecznej deklaracji uczestnictwa w projekcie - należy ją złożyć w Urzędzie Gminy Jabłonna osobiście, mailowo, pocztą do 16 maca 2016 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkań oraz pobrania deklarcji, które Państwa interesują. 

Warunkiem udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Jabłonna z tytułu należności podatkowych, wywozu śmieci itp., osoby zameldowanie w gminie Jabłonna lub rozliczające roczną deklarację podatkową PIT-37 na terenie naszej gminy (w deklaracji podatkowej w punkcie B1. DANE PODATKINA – wskazanie miejsca zamieszkania na terenie naszej gminy).

Warunki lokalizacyjne ograniczające możliwość uczestnictwa w projekcie to wykorzystanie nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej oraz usytuowanie paneli na budynkach związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Projekt nie dopuszcza montażu instalacji solarnej i/lub fotowoltaicznej na połaci dachowej pokrytej eternitem. Zainteresowani właściciele domów jednorodzinnych mogą składać deklaracje na montaż jednej lub więcej rodzajów instalacji. Formularze do wypełnienia można pobrać ze strony www.jablonna.lubelskie.pl lub otrzymać w formie papierowej w urzędzie gminy.

Deklaracje należy składać osobiście, mailowo lub drogą pocztową w terminie od 02 marca 2016 r. do 16 marca 2016r.:
 
 
Informacja dotycząca naboru:
 
- Pytania dot. uczestnictwa w projekcie - Urząd Gminy -Agnieszka Wójtowicz, Iwona Podsiadły -  pok. 10 lub telefonicznie 815610570,

- Pytania techniczne dot. ankiet – Projektant - Wojciech Reszka, tel. 504008983

 

Prezentajcje ze spotkań:

PREZENTACJA 1 - informacje ogólne

PREZENTACJA 2 - instalacje solarne, ogniwa fotowoltaiczne, piece na biomasę

 

Deklaracje uczestnictwa - DO POBRANIA:

Ogniwa fotowoltaiczne - .DOC

Ogniwa fotowoltaiczne - .PDF

 

Instalacje solarne i piece na biomasę - .DOC

Instalacje solarne i piece na biomasę - .PDF

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych