Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje projektu programu opieki...

Aktualności

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2017 rok

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2017 rok

Opublikowano: 06.02.2017 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2017 rok”.
Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna, w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2017 rok”.
 
Formą konsultacji jest:
1) złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,
2) złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,
Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majatek.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 6 lutego 2017 r. do dnia 14 lutego 2017 r. 

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [207.21 KB]

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2017 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [372.52 KB]

Powrót