Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Życzenia dla strażaków

Aktualności

Życzenia dla strażaków

Życzenia dla strażaków

Opublikowano: 04.05.2017 Z okazji Dnia Strażaka w imieniu własnym, całej społeczności samorządowej oraz naszych mieszkańców składam podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jabłonna za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Serdecznie dziękujemy za Waszą chęć niesienia pomocy będącym w potrzebie, za Wasze zaangażowanie i ofiarność podczas akcji, za skuteczność Waszych działań ratowniczych oraz krzewienie postaw patriotycznych wśród społeczności naszej gminy.

Życzę, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.


Pełniący Funkcję Wójta Gminy Jabłonna

Marcin Pastuszak