Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności LGD "Kraina wokół Lublina" ogłosiła...

Aktualności

LGD "Kraina wokół Lublina" ogłosiła nabory wniosków w ramach projektów grantowych

LGD "Kraina wokół Lublina" ogłosiła nabory wniosków w ramach projektów grantowych

Opublikowano: 11.05.2017 Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wnioski można skaładać w zakresie:
1. Organizacji warsztatów i szkoleń dla animatorów i liderów lokalnych;

2. Tworzenia sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej;

3.Międzypokoleniowych warsztatów i zajęć aktywizujących w zakresie integracji społeczno-kulturalnej

4. Aktywizacji społecznej seniorów

5. Udziału w targach i wystawach

6. Doposażenia zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury w instrumenty muzyczne i inne wyposażenie (z wyłączeniem strojów) z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności

7. Organizacji imprezy i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych promujących obszar LGD "Kraina wokół Lublina"
 
Szczegóły na stronie www.krainawokollublina.pl

 Informujemy, że w biurze LGD "Kraina wokół Lublina" można otrzymać bezpłatną pomoc przy opracowaniu wniosku.