Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Terminy spotkań z LGD "Kraina wokół...

Aktualności

Terminy spotkań z LGD "Kraina wokół Lublina"

Terminy spotkań z LGD "Kraina wokół Lublina"

Opublikowano: 30.06.2017 W związku z ogłoszonym naborem wniosków LGD "Kraina wokół Lublina" zaprasza na spotkania informacyjne i warsztatowe dla wnioskodawców.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w zakresie:
- Podejmowania działalności gospodarczej
- Rozwijania działalności gospodarczej
- Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych z elementami warsztatów dla wnioskodawców, które odbędą się zgodnie z harmonogramem podanym poniżej.
Tematem spotkania będą:
- Zasady przyznawania pomocy, oceny i wyboru operacji przez LGD (interpretacja poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD „Kraina wokół Lublina");
- Sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
- Zasady wypełniania Biznesplanu.

Harmonogram:

 

Temat

spotkania

Data realizacji

Godzina

Miejsce realizacji

Forma realizacji

Grupa docelowa

1

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków  i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

10 lipca 2017r.

 

15.00

 

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”,                    ul. Narutowicza 37/5 Lublin

Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej – mieszkańcy obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

2

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych  

11 lipca 2017r.

15.00

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5 Lublin

Spotkanie informacyjne,

warsztaty

-Przedstawiciele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina (mikro i małe przedsiębiorstwa);

- Osoby fizyczne oraz przedstawiciele innych podmiotów planujące utworzyć Inkubator Przetwórstwa Produktów Lokalnych  

3

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków  i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

13 lipca 2017r.

13.00

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”,                    ul. Narutowicza 37/5 Lublin

Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej – mieszkańcy obszaru LGD „Kraina wokół Lublina

4

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych  

14 lipca 2017r.

13.00

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”,                    ul. Narutowicza 37/5 Lublin

Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Przedstawiciele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina (mikro i małe przedsiębiorstwa);

- osoby fizyczne oraz inne podmioty planujące utworzyć Inkubator Przetwórstwa Produktów Lokalnych