Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności „Niepodległość w Historii Polski”

Aktualności

„Niepodległość w Historii Polski”

„Niepodległość w Historii Polski”

Opublikowano: 13.03.2018 To tytuł konkursu historycznego, do którego w dniu 28 lutego bieżącego roku przystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Jabłonnie. Pomysłodawcą i organizatorem była Grupa Rekonstrukcyjno Historyczna „Związek Orła Białego” działająca w szkole pod kierunkiem dwóch uczniów klasy drugiej gimnazjalnej, wielkich pasjonatów ostatniego stulecia w historii Polski, Janka Wojtowskiego i Dawida Sinicy.

Zbliżająca się wielkimi krokami 100-letnia rocznica Odzyskania Niepodległości Polski stała się okazją do pogłębienia wiedzy historycznej z tego okresu,  krzewienia idei patriotyzmu i szacunku dla mienionych pokoleń, a także promowanie idei wolności i suwerenności kraju, i narodu. Pomimo tego, że był to tylko konkurs wewnątrzszkolny, to wzbudził bardzo duże zainteresowanie uczniów. Wiele pytań w tym konkursie znacznie wykraczało poza wiedzę z podręcznika historii  drugiego i trzeciego etapu edukacji, a mimo to poziom przygotowania uczestników był naprawdę imponujący. Na uwagę zasługuje również fakt, że zamysł konkursu , przygotowanie pytań i całego scenariusza tego wydarzenia szkolnego wyszedł z inicjatywy Janka i Dawida, i był przygotowany przez nich przy wsparciu nauczycieli historii, z którymi konsultowali treści merytoryczne. Aby uczcić tę wielką i bardzo ważną rocznicę w historii naszego kraju GRH „ Związek Orła Białego” przygotowuje kolejne inicjatywy, o czym poinformuje w następnych wydaniach gazety  oraz na stronach www szkoły.

Jan Wojtowski i Dawid Sinica – uczniowie  drugiej klasy gimnazjalnej
Zespołu Szkół w Jabłonnie i Wiesława Herecka – opiekun grupy
Powrót