Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty Unijne Projekt „Kolektory słoneczne jako...

Projekty Unijne

Projekt „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”

Projekt „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”

Opublikowano: 21.09.2015 Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 , Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku

W ramach projektu zostało zamontowanych 366 zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 1474 osób w gospodarstwach domowych w miejscowości: Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna-Majątek, Tuszów, Wierciszów, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia, Wolnica, Czerniejów, Czerniejów-Kolonia.

Projektem zostało również objętych 5 szkół podstawowych z terenu gminy Jabłonna: Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie, Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie.

Ponadto w remizie i świetlicy, budynku użyteczności publicznej wykorzystywanym na potrzeby społeczno-kulturalne w Czerniejowie wykonano modernizację tradycyjnej kotłowni opalanej drewnem na kotłownię zasilaną biomasą  (montaż kotła na biomasę o mocy grzewczej 25 kW). 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to  3 171 447,65 złz czego dofinansowanie wyniosło 2 489 324,41 zł.  

Rzeczową realizację projektu zakończono czerwcu 2015  r.