Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty Unijne Projekt „Termomodernizacja i remont...

Projekty Unijne

Projekt „Termomodernizacja i remont budynku w miejscowości Skrzynice Pierwsze z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne"

Projekt „Termomodernizacja i remont budynku w miejscowości Skrzynice Pierwsze z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne"

Opublikowano: 21.09.2015 Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś „Odnowa i rozwój wsi”, w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

Projekt miał na celu podniesienie standardu technicznego

budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele

społeczno-kulturalne w m. Skrzynice Pierwsze poprzez wykonanie termomodernizacji, instalacji odnawialnych

źródeł energii oraz modernizacji pomieszczeń i zakupu wyposażenia zaplecza socjalnego. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków spotkań młodzieży, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańców. 

W wyniku realizacji projektu nastąpiła integracja społeczeństwa wiejskiego oraz wzrosła aktywność społeczności lokalnej.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 212 073,27 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 105 460,00 zł.

Rzeczową realizację projektu zako

ńczono w listopadzie 2014 r.