Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty Unijne Projekt „Wyposażenie pomieszczeń...

Projekty Unijne

Projekt „Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Tuszowie na miejsce wytwarzania i promocji tradycyjnych, lokalnych produktów kulinarnych z obszaru LGD”

Projekt „Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Tuszowie na miejsce wytwarzania i promocji tradycyjnych, lokalnych produktów kulinarnych z obszaru LGD”

Opublikowano: 21.09.2015 Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty”.

Projekt miał na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez rozwijanie jej aktywności w wyniku nowo wyposażonego obiektu umożliwiającego organizację warsztatów i pokazów kulinarnych „Sztuka kulinarna Krainy Wokół Lublina”  promującego lokalne produkty kulinarne

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 41 485,10 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 24 792,00 zł.

Rzeczową realizację projektu zakończono w lutym 2015 r.