Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty Unijne Projekt „Przebudowa istniejącej...

Projekty Unijne

Projekt „Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągow

Projekt „Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągow

Opublikowano: 21.09.2015 Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”

Projekt miał na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę wodociągu w miejscowości Jabłonna-Majątek i Jabłonna Pierwsza. Modernizacja wodociągu polegająca na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych zapewniła odpowiednie ciśnienie wody w wyżej położonych odcinkach sieci. Realizacja projektu zapewniła mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do podstawowych usług, przez co poprawie uległy warunki życia lokalnej społeczności. Inwestycja przyczyniła się do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wyrównania szans rozwojowych terenów wiejskich.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 275 641,83 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 137 314,00 zł

Rzeczową realizację projektu zakończono w październik 2014 r.