Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty Unijne Projekt „Zagospodarowanie otoczenia...

Projekty Unijne

Projekt „Zagospodarowanie otoczenia Urzędu Gminy w Jabłonnie”

Projekt „Zagospodarowanie otoczenia Urzędu Gminy w Jabłonnie”

Opublikowano: 21.09.2015 Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

Projekt miał na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Jabłonna poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz polepszenie estetyki krajobrazu miejscowości Jabłonna-Majątek.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 50 889,30 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 32 838,00

Rzeczową realizację projektu zakończono w listopadzie 2014 r.