Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty Unijne Projekt „Zagospodarowanie otoczenia...

Projekty Unijne

Projekt „Zagospodarowanie otoczenia Urzędu Gminy w Jabłonnie”

Projekt „Zagospodarowanie otoczenia Urzędu Gminy w Jabłonnie”

Opublikowano: 21.09.2015 Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

Projekt miał na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Jabłonna poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz polepszenie estetyki krajobrazu miejscowości Jabłonna-Majątek.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 50 889,30 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 32 838,00

Rzeczową realizację projektu zakończono w listopadzie 2014 r.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych