Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Akcelerator e-administracji

Akcelerator e-administracji

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany w partnerstwie z firmą Certes sp. z o.o. oraz gminami Mysłowice, Kozy, Porąbka, Wysokie, Niedrzwica Duża, Wojnicz, Ryglice i Iwkowa.
 
W ramach projektu przewidziane jest m.in. wdrożenie rozwiązań w gminach poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych. Dodatkowo pracownicy Urzędu Gminy biorą udział w szeregu szkoleń dotyczących między innymi podatków lokalnych, gospodarowania gruntami. W ramach projektu wdrożony zostanie system umożliwiający elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędzie, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. Dzięki temu każdy mieszkaniec będzie miała możliwość sprawdzenia on-line wysokości  naliczonych podatków, zaległości podatkowych. Aby w pełni zrealizować założenia projektowe dla Urzędu Gminy zakupiony zostanie także sprzęt teleinformatyczny. W ramach projektu Gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów związanych z jego realizacją.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych