Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Budowa przydomowych oczyszczalni...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Jabłonna

Projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Jabłonna" dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
 
W ramach projektu zaplanowano montaż 67 przydomowych czyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna
 
Całkowita wartość inwestycji 1 279 951,05 zł. Kwota dofinansowania 814 432,00 zł. Realizacja projektu będzie miała miejsce w  latach 2017 – 2018.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych