Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane E-Gminy w lubelskim obszarze funkcyjnym

E-Gminy w Lubelskim Obszarze Funkcyjnym

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 
Zadanie będzie polegało na informatyzacji procesów administracyjnych i poprawie poziomu świadczenia usług publicznych przez administrację  W ramach projektu zaplanowano m.in. na  stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych i teleinformatycznych takich jak np. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w połączeniu z E-PUAP-em, wykorzystanie podpisów cyfrowych, uruchomienie wirtualnego Centrum Obsługi Obywatela, stworzenie spójnych serwisów internetowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz  wykonanie tematycznych map cyfrowych.
 
Całkowita wartość inwestycji 788 519,00 zł. Kwota dofinansowania 661 859,04 zł.
Realizacja projektu będzie miała miejsce w  latach 2017 – 2019.