Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Edukacja ekologiczna w gminie...

Edukacja ekologiczna w Gminie Jabłonna w 2018 roku

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W ramach zadania zorganizowane zostaną konkursy:

1. „Najpiękniejszy ogród Gminy Jabłonna” dla mieszkańców Gminy Jabłonna,

2. „Rzeźba ze śmieci” - konkurs plastyczny dla dzieci w przedszkolach oraz klas I-III szkół podstawowych,

3.  „Zielona Gmina Jabłonna” na najlepiej przygotowany zielnik przez uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych,

4. „Atlas ptaków Gminy Jabłonna” na najlepiej przygotowany atlas ptaków przez uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych.

Dodatkowo wydany zostanie folder na temat prawidłowej segregacji śmieci, który przykazany zostanie mieszkańcom Gminy Jabłonna.

ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych