Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Odnawialne źródła energii na terenie...

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna - kolektory słoneczne i kotły na biomsę

Projekt "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna - kolektory słoneczne i kotły na biomsę" dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1  Wsparcie wykorzystania OZE.
 
W ramach projektu zaplanowano montaż 549 zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej  oraz 30 piecy na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie całej gminy Jabłonna.
 
Całkowita wartość inwestycji 6 311 326,33 zł. Kwota dofinansowania 4 889 544, 19 zł. Realizacja projektu będzie miała miejsce w  latach 2016 – 2019.
 
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych